DLA SPONSORÓW

Promocja zamiłowania do historii jest fundamentem, na którym można budować przyszłość regionu i Polski.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w organizacji kolejnych edycji Wakacji z Historią. Wesprzeć nas można na kilka sposobów:

  1. Przekazanie nagród za pracę na rzecz zabytków (plecaki, sprzęt turystyczny, sprzęt i akcesoria poszukiwawczy, sprzęt sportowy, gadżety surviwalowe, gadżety elektroniczne i inne)
  2. Przekazanie nagród dla dzieci i młodzieży (zabawki, sprzęt sportowy, urządzenia multimedialne, książki i inne), które rozdamy przy okazji konkursów
  3. Przekazanie sprzętu potrzebnego do prac przy zabytkach (odzież ochronna, łopaty, kilofy, siekiery, namioty, urządzenia mechaniczne, sprzęt do poszukiwań i eksploracji, sprzęt geodezyjny do pomiarów i dokumentacji itp.).
  4. Przekazanie fundy na wskazane cele (np. koszty przenośnych toalet, zakup namiotu głównego oraz ławek, stołów itp, zakup biletów do muzeów, zapewnienie uczestnikom darmowych posiłków itp.)
  5. Organizację punktów programu podczas trwania Wakacji z Historią (np. rekreacji, wydarzeń rozrywkowych, wycieczek i innych).

W zamian za pomoc zapewniamy promocję wspierających nas instytucji poprzez prezentację logo na wydarzeniu FB oraz na stronie www, a także możliwość umieszczenia banera sponsora na głównym namiocie lub innym widocznym miejscu obozowiska. O naszych sponsorach informujemy także media, które interesują się naszym wydarzeniem.

W przypadku wsparcia uzgodnionego w terminie do 1 czerwca br. umieścimy logo Państwa firmy na plakatach imprezy.

Jesteśmy otwarci na inne propozycje wsparcia!

KONTAKT